Dawid Żeberkiewicz

dawid6

Partner Zarządzający
– Ekspert ds. Sprzedaży, Marketingu,
Zarządzania Produktem i Marką

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Wykształcenie – Magister inżynier mechanik; Absolwent studium podyplomowego o kierunku Zarządzanie Finansami i Marketing. Ukończył liczne szkolenia i kursy w zakresie zarządzania, jakości oraz umiejętności handlowych.
Przez większość kariery zawodowej odpowiedzialny za sprzedaż oraz zarządzaniem w branży budowlanej. Od 2006 roku menadżer wyższego szczebla (Dyrektor Handlowy, Dyrektor Eksportu, Dyrektor Realizacji Kontraktów, Dyrektor Operacyjny, Prezes Zarządu)
Hobby – sport, żeglarstwo, motocykle, gitara; kibic piłki ręcznej.

Dawid Drzewiecki

dawid5

Partner,
Ekspert ds. Pozyskiwania
Funduszy i Finansowania

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – Magister Europeistyki oraz absolwent podyplomowych studiów z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.
Tematyką funduszy europejskich zajmuje się od 2008 roku. Doświadczenie zawodowe gromadził w ramach pracy dla jednostek administracji publicznych oraz wiodących firm doradztwa biznesowego w Polsce. Regularnie występuje w roli eksperta przy licznych konferencjach i szkoleniach organizowanych przez uznane instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Hobby – nowe technologie

Marek Grochal

marek

Partner,
Ekspert ds. Badania
Rynku i Analiz

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.
Wykształcenie – Magister Ekonomii; Absolwent Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego.
Od 2005 roku pracy na stanowiskach kierowniczych w działach kontrolingu, budżetowania, analiz, raportowania.

Hobby – Audiobooki, Historia, IT, Rower, Wędrówki górskie.

Irmina Białecka

irmina3

Partner
– Ekspert ds. Finansów
oraz zagadnień MŚP

Absolwentka Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Wykształcenie – Magister Ekonomii; Absolwentka Studium Podyplomowego o kierunku Rachunkowość.
Od roku 1998 pracuje jako Główna Księgowa w wielu polskich firmach. Prowadzi biuro rachunkowe z Licencją Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Od lat współpracuje z Mazowiecką Agencją Rozwoju Regionalnego.

Hobby – podróże i kosmetyka

Radosław Dubiel

radek

Partner
– Ekspert ds. Zarządzania,
Finansów i Administracji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Wykształcenie – Magister Zarządzania Finansami i Bankowości oraz Magister Ekonomii. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od 2005 roku na stanowiskach menadżerskich wyższego szczebla (Dyrektor Finansowy, Dyrektor Administracyjny, Dyrektor ds. Kontrolingu i Analiz, Członek Zarządu).

Hobby – gotowanie, kuchnia polska

cannac1