Projekt CANNAC Consulting powstał na bazie wieloletniego doświadczenia w obszarze funkcji menadżerskich zdobytego podczas prowadzenia aktywności na rynku Polskim oraz krajach Unii Europejskiej.

Zespół CANNAC Consulting to specjaliści z zakresu zarządzania sprzedażą, marketingu, eksportu, zarządzania operacyjnego, zarządzania finansami.
Wiemy jak dużym wyzwaniem dla firmy decydującej się na eksport swoich produktów i usług jest uruchomienie działań biznesowych na rynkach zagranicznych.