• obsługa klienta,
    • logistyka i magazynowanie

Przyjęcie towaru wysyłanego przez Partnera do Polski wraz ze wszystkimi formalnościami koniecznymi do spełnienia po stronie polskiej. Wysyłki towarów, półproduktów do Partnera – o ile będą konieczne. Spedycja na terenie Polski.
Organizacja i nadzorowanie funkcji magazynowych.

  • dostawa produktu do klienta,
  • obsługa posprzedażowa.