Działania organizacyjne

  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń i certyfikatów

Działania handlowe

  • Aktywne działania sprzedażowe, generowanie leadów sprzedażowych, odwiedzanie potencjalnych klientów, budowa cenników i ofert handlowych, przygotowanie bazy klientów, tworzenie ofert handlowych, budowa sieci dystrybucji

Działania marketingowe

  • Przygotowanie i administrowanie strony internetowej, pozycjonowanie strony, social marketing, praca nad materiałami drukowanymi (broszury, katalogi), reklama w mediach, udział w targach branżowych itp.

Działania produktowe

  • Zabezpieczenie patentów, wzorów przemysłowych i handlowych Partnera na terenie Polski, przeprowadzenie procesów certyfikacji, współpraca z dostawcami i podwykonawcami oraz koordynacja bieżącej współpracy.