Analiza rynku obejmuje:

– badanie atrakcyjności/wartości rynku
– analiza konkurencji
– certyfikaty i zezwolenia
– potencjalni klienci
– dostawcy i podwykonawcy
– polityka cenowa
– możliwości promocji
– sposoby dystrybucji

Każda firma planująca działanie na danym rynku musi dysponować odpowiednim zasobem wiedzy dotyczącej głównie uwarunkowań i oczekiwań rynkowych.
Dla firm istniejących już na rynku znajomość bieżących danych dotyczących branży, w której działają pozwala lepiej dostosować swoje działania do realiów otoczenia biznesowego.
Przedsiębiorstwom mającym w zamiarze współpracę międzynarodową analizy biznesowe dają możliwość identyfikacji i określania możliwości (także przeszkód) działalności rynkowej, czy lepszego zaplanowania strategii działania (np. w jaki sposób przyciągnąć klienta do produktu i jaki kanał dystrybucji wybrać).
Proponujemy kompleksową pomoc analityczną i lokalny know-how w przygotowaniu i wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski.

Zakres oraz metodologia analizy zależy od:

 • typu klienta,
 • oczekiwań klienta,
 • planowanej strategii działania,
 • celu analizy,
 • dostępności danych.

W ramach badania rynku oferujemy następujące analizy:

Analiza podmiotowa rynku:

 • Stronę oferującą: sprzedających ich udziały rynkowe,
 •  Stronę kupującą: Klienci / konsumenci,
 • Kanały dystrybucji

Przedmiotowe rozpoznanie rynku (analizę elementów rynku i relacji pomiędzy nimi):

 • przedmioty wymiany,
 • podaż, popyt,
 • warunki transakcji, jakie daje rynek (cena , dostawy, płatności itd).

Przedstawione powyżej opcje analiz rynkowych nie muszą być jednokierunkowe. Mogą być ukierunkowane zarówno na poszukiwanie nowych odbiorców, jak i poszukiwanie potencjalnych dostawców lub podwykonawców. Ta druga opcja jest szczególnie interesująca dla podmiotów zagranicznych pragnących ulokować na rynku polskim produkcję półproduktów, półfabrykatów itp. , a także dla firm, które na swoim rodzimym rynku borykają się z niedoborem mocy produkcyjnych lub ograniczeniami podażowymi wśród podwykonawców.
Każda analiza rynkowa uzupełniana jest prezentacją makroekonomiczną gospodarki polskiej obejmującą kluczowe dane gospodarcze i wskaźniki, informacje o zdolności nabywczej konsumentów i infrastrukturze.